КЗДО №176 ДМР

 

Сторінка логопеда

 

 

"Дитина багато чого не робить не тому,

що не може, а тому, що не знає, як треба робити

те чи інше. Неможливо уявити, скільки можуть зробити

для себе  маленькі діти, якщо лишень для них будуть

створені відповідні умови"

 

"Якщо сьогодні ми навчатимемо так, як навчали

вчора, ми вкрадемо у наших дітей

 завтра".

Джон Дьюи

 

 

Розвиток мовленнєвого дихання дітей .

 

     Нерідко дошкільнята, намагаючись вимо­вити довгу фразу,

говорять захлинаючись або переходять на шепіт. Причиною цього

є  порушення у дітей мовленнєвого дихання.

 

    Як запобігти цій пробле­мі та усунути наявні труднощі,

розповідає  вчитель-логопед.

  

     Мовленнєве  дихання відрізняється від фізіологічного: під час

мовлення вдих здійснюється не через ніс, а через рот, вдих і видих

відрізняються — вдих короткий і різкий, а видих довгий і плавний.

Тобто запорукою гучного і чіткого мовлення є плавний тривалий

видих, чітка і ненапружена ар­тикуляція. Саме мовленнєве дихання

впливає на чіткість мовлення, його темп і тон, силу та гучність

голосу.

 

      Робота над мовленнєвим диханням передба­чає формування у

дітей  уміння швидко і без­шумно вдихати повітря та ощадливо

витрачати його під час тривалого ротового видиху в про­цесі

мовлення.

 

Показники сформованого мовленнєвого дихання

 

  •      Під час дихання плечі дитини нерухомі.
  •      Груди сильно піднімаються під час вдиху і опуска­ються на видиху.
  •      Живіт під час вдиху піднімається, а на видиху опус­кається.
  •      Вдих під час мовлення робиться через рот.
  •      Вдих — м'який і короткий, видих — тривалий, спо­кійний і плавний.
  •      Зробивши вдих, дитина одразу починає говорити, не затримуючи подих.
  •      Дитина говорить лише на видиху. 

 

ВПРАВИ - ІГРИ НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ЗВУКІВ 

Не можна підготувати дитину до правильного письма, не приділивши уваги її звуковимові.

e9533a7fbc78.pngНайчастіше помилки трапляються у написанні слів із літерами: ш — с, с — з, ж — з, л — р, ч — с, ч — щ. Щоб уникати цих помилок й полегшити дитині пе­рехід від усного мовлення до писемного, варто вклю­чати до регулярних занять з дитиною вправи-ігри на диференціацію цих зву­ків.

 

 Допоможемо Соні та Шурі [с] - [ш]

На картоні зображено дві ляльки, до яких до­даються набори папе­рового одягу. Педагог повідомляє, що ляльок звати Соня і Шура. Для Соні треба відібрати одяг, в назві якого є звук [с], для Шури — зі звуком [ш]: сорочка — шорти, сарафан — шкарпетки, светр

—  штани, сукня — шуба...

Ляльки збираються на прогулянку [с] - [з]

На аркуші паперу намальовано дві ляльки з дво­ма однаковими наборами одягу та взуття. Педагог пропонує дітям дібрати для ляльки Зої одяг та взут­тя зеленого кольору, а для Світланки — синього.

Виконуючи завдання, діти промовляють словоспо­лучення:синя хустка — зелена хустка, синя куртка — зеле­на куртка, сині черевики — зелені черевики...

Крамниця іграшок [с] - [з]

Педагог виставляє на столі іграшки, в назвах яких є звуки [з] та [с]: слоника, сову, собачку, лисичку, сумочку, намисто, скакалку, люстерко, зайчика, зеб­ру, мозаїку, козу тощо. Одна дитина — продавець, решта — покупці. Покупці отримують по одній картці - синього або зеленого кольору. Діти визначають перший звук у словах синя та зелена і замовляють у продавця іграшку, в назві якої є відповідний звук. Вихователь стежить, щоб діти не помилялися і щоб усі іграшки були продані".

Збери врожай [л] - [р]

На столі лежать фрукти та овочі, поруч — два ко­шики. Діти мають зібрати в один кошик овочі та фрукти, у назвах яких є звук [р] (редиска, помідор, морква, груша, абрикос, гранат, кукурудза...), а в другий —- ті, в назвах яких є звук [л] (лимон, слива, малина, баклажан...).

 

cirk_3.pngЗабудькуваті клоуни

[л] - [р]

Вихователь розповідає: "Веселі клоуни Левко та Роман прийшли на виставу з валізами. Після висту­пу вони забули свої речі та дві валізи, на яких напи­сано перші літери імен клоунів".

Дітям пропонується розкласти речі по валізках. Предмети, в назвах яких є звук [р], треба покласти у валізку з літерою Р, а ті, в назвах яких є звук [л] — у валізку з літерою Л.

Знайди будинок для малюнка [л] - [р]

Кожна дитина отримує малюнок із зображенням предметів, у назвах яких є звуки [р] або [л]. На ки­лимі лежать два обручі: всередині одного папі­рець з літерою Р, всередині другого — з літерою Л. Під легку музику чи бубон діти вільно бігають по кім­наті. На сигнал педагога знаходять "будинок" для свого малюнка (відповідний обруч). Потім гра три­ває з іншими малятами.


balloonp219.pngЗнайди своє місце                        

[л] - [р]

Діти стоять півколом, на столах розкладені малюн­ки, у назвах яких є звуки [л] чи [р]. Педагог зверта­ється до кожного з дітей по черзі, називаючи один зі звуків — [р] чи [л] (або показує літеру). Дитина шукає стіл, на якому лежить малюнок з відповідним звуком у назві.

Повітряні кульки

[л] — [р] або інша пара звуків, що диференціюються

На дошці роз­міщені картинки із зображеннями повітряних ку­льок, на кожній з яких певний малюнок. Педагог розповідає: Якось діти вийшли на прогулянку. Раптом здійнявся вітер, і кульки полеті­ли високо у небо. Зображень на них не видно, але ми знаємо, що в Роми на кульках зображені пред­мети, в назвах яких є звук [р], а в Лесі — звук [л]". Діти сортують кульки на дві групи: слід стежити, щоб приголосні [л] та [р] були у словах в різних позиціях: на початку, в середині, у кінці (рибка, ба­рабан, якір, листок, слива, стіл...).

 Звуковий годинник

[Ш] - [С], [3] - [С], [Л] - [р]

Педагог виставляє на дошці макет картонного годинника з пе­ресувними стрілками. На його ци­ферблаті по колу розміщено літе­ри (якщо діти їх знають) або зображення предметів, у назвах яких є один зі звуків, що вивча­ється. Циферблат поділено на дві половини. Стрілочки годинника

з'єднані між собою і рухаються одночасно: якщо, ска­жімо, велика стрілочка показує на літеру Ш, то ма­ленька-обов'язково на С. Гра має кілька варіантів.

1.  "Знайди малюнок". Кожний з гравців, по чер­зі підкидаючи кубик, пересуває стрілочку на певну кількість "кроків" (за кількістю цяток на кубику). Він має пригадати два слова, в яких є дві літери, пока­зані на циферблаті.

2.  "Знайди схоже слово". Вихователь розміщує по всій поверхні годинника малюнки із зображення­ми предметів, у назвах яких є один з опозиційних звуків. Опозиційні пари малюнків мають стояти в різ­них половинках годинника: коза — коса, каска — каш­ка, сапка — шапка, миска — мишка.

Діти мають знайти й назвати відповідні пари.


2425f431c77a.jpgЗвукове доміно

[с] - [ч]

На столі розклада­ються картки, кожна з яких поділена на дві половини. На одній по­ловині — зображення об'єкта, у назві якого є звук [с], на другій — зображення об'єкта зі звуком [ч]. Діти викладають картки за принципом доміно: поряд мають лежати зображення з однако­вими літерами у назвах.

Знайди четвертий малюнок [ч] - [с]

Кожній дитині видається 3-4 великі картки, поді­лені на чотири квадрати. Три квадрати — з малюн­ками, назви яких починаються на звуки [ч] або [с]. Четвертий квадрат — порожній. У кожного гравця є також набір маленьких карточок із зображеннями предметів (тварин, речей, явищ природи...), в назвах яких є звуки [ч] або [с]. Дитина має дібрати відпо­відний малюнок та правильно заповнити порожній четвертий квадрат.

Веселі прапорці

[з] - [СІ, [ш] - [с] тощо

У кожної дитини по два прапорці: в одній руці — рожевий, у другій — блакитний. Коли вихователь називає слово зі звуком [р], діти піднімають роже­вий прапорець, а коли зі звуком [л] — блакитний. Виграє той, хто не зробить жодної помилки.

Зоопарк [л] - [р]


1274559411__15.02.2009_15_10_8_.jpgНа столі розкладено картинки із зображеннями різних тварин (тигр, рись, зебра, зубр, лев, кенгу­ру, віслюк, корова, ластівка, лелека, білка, лисиця тощо). Діти мають в одному місці "зоопарку" роз­містити картинки із зображеннями тварин чи птахів у назвах яких є звук [р], а в іншому — зі звуком [л].

Знайди пару [л] - [р]

На аркуші паперу в два ряди розміщено зобра­ження об'єктів, в назвах яких є

звуки [р] або [л]. Пару утворюють об'єкти, в назвах яких звуки [л] та

[р] в однаковій позиції — на початку, в середині, в кінці слова: рак — риба, стіл — пенал, тигр — сир, лимон — лисиця, масло — весло. Парні малюнки роз­ташовані в різних рядах. Діти мають з'єднати пари лініями.

Веселий калейдоскоп [з] - [с],[р] - [л], [ч] - [щ]

Перед дітьми виклада­ються два великі картонні круги. Всередині одного зображений зайчик, все­редині другого — слон (для диференціації звуків [з] та [с]). Навколо цих зображень — порожні кру­жечки. До великих кругів додається

набір малень­ких картонних кружечків із зображеннями предметів,у назвах

яких є звуки [з] та [с]. Вихователь пропо­нує викласти на круг із зайчиком кружечки, де зобра­жені предмети, в назвах яких є звук [з], а на круг зі слоником

— кружечки, на яких намальовано пред­мети зі звуком [с].

Закінчити слово [с] - [з]


Рекомендации учителя -логопедаПедагог пропонує дітям допомогти Незнайкові правильно закінчити слово, підказавши потрібний звук: [с] або [з]. Вихователь називає слово без з

а­кінчення, а діти хором (або по черзі) його закінчу­ють: насо... [с], кла... [с], пилосо... [с], парово... [з], серві... [з], моро...

[з], ві... [з], ні... [с], коко... [с], молоково... [з], анана... [с], водола... [з], коло... [с], нака... [з], лі... [с], автобу... [с].

Слід стежити, щоб діти не промовляли все слово, а чітко й голосно підказували лише останній звук. Таку саму гру можна провести на диференціацію будь-яких інших звуків.

Наші квіти [р] - [л]

Діти пригадують назви квітів, в яких є звуки [л] або [р]. Педагог виставляє відповідні малюнки (або живі квіти): хризантема, гладіолус, айстра, лілея, жоржина, левкой, півник, троянда, рута, ромашка.

Перший варіант. Дитина збирає "букет" з п'яти різних квітів, називає їх, правильно вимовля­ючи звуки. Педагог пропонує вихованцям запам'я­тати, які квіти в букеті і заплющити очі. Потім забрав­ши якусь квітку, запитує: "Яка квітка зникла?"

Ускладнення. Можна прибрати відразу всі квіти, після чого запитати в дітей: "Пригадайте, з яких квітів був букет в Андрійка?"

Другий варіант. Діти лічать квіти до шести, вихователь стежить за звуковимовою: одна ромаш­ка, дві ромашки, три ромашки, чотири ромашки, п'ять ромашок, шість ромашок; один гладіолус, два гладіолуси...

Наступні кілька ігор проводяться з метою закріп­лення вивченого матеріалу, коли діти вже добре роз­різняють та вимовляють звуки [р] та [л].

Здогадайся сам

Педагог пропонує дітям вгадати назви предме­тів, які він відстукує чи відплескує в долоні:

Стук — стук — стук — корабель чи крило? Стук — стук — корал чи

перлина?

(Дзеркало чи орел? Пароплав чи равлик? Кроко­дил чи крило? Рибалка чи журнал?)

Здогадайся та підкажи

На дошці виставлені малюнки. Педагог називає кілька ознак одного із зображених об'єктів, а діти називають сам об'єкт:

вороняче, сіре... — крило,

зелений, ненажерливий... — крокодил,

хижий, ширококрилий... — орел,

блискуче, гладеньке... — дзеркало.

Добери слово до схеми

На дошці виставлені малюнки. Нижче — звукові схеми. Педагог пропонує дітям дібрати слова до схе­ми, орієнтуючись на малюнки: о-о- (орел), - о - - о -(равлик, журнал). Нагадує, що в усіх словах є обид­ва звуки — [р] та [л].

Поступово ускладнюючи завдання та акцентуючи увагу дітей на звуковимові, можна запобігти бага­тьом помилкам на письмі й водночас допомогти ді­тям перейти від усного до писемного мовлення в найприємніший

та найлегший для них спосіб.

 

1.png