КЗДО №176 ДМР

 

Результати моніторингу якості освіти

Картинки по запросу кліпарт картинка фізкерівник

Моніторинг якості освіти
     
   Порядок проведення моніторингу якості освіти: 

Моніторинг проводять з метою виявити та відстежити тенденції розвитку якості освіти, встановити відповідність фактичних результатів освітньої діяльності заявленим цілям, виявити причини відхилень від означених цілей

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Моніторинг проводять відповідно до Законів України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про загальну середню освіту», Порядку проведення моніторингу якості освіти (далі — Порядок), інших актів законодавства, документів закладів освіти, програми моніторингу (далі — Програма).

Моніторинг проводять відповідно до принципів:

 • систематичності та системності;
 • доцільності;
 • прозорості моніторингових процедур та відкритості;
 • безпеки персональних даних;
 • об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;
 • відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

Відповідно до п. 2, 4, 5 розд. І Порядку

ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ

Об’єктами моніторингу можуть бути:

 • знеособлена інформація про учасників освітнього процесу;
 • освітні та управлінські процеси в закладах освіти;
 • різні види діяльності учасників освітнього процесу: навчальна, організаційна, управлінська тощо;
 • умови здійснення освітньої та управлінської діяльності: матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, нормативно-правові, кадрові, фінансові, навчально-методичні тощо;
 • результати запровадження освітніх змін, інновацій;
 • стан організації освітнього процесу в закладі освіти;
 • інші об’єкти, визначені у Програмі.

Відповідно до п. 6 розд. І Порядку

СУБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ

Суб’єктами моніторингу можуть бути:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Державна служба якості освіти України, її територіальні органи;
 • Український центр оцінювання якості освіти, його регіональні центри;
 • заклади освіти, їх засновники або уповноважені ними особи;
 • інші юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

Ініціаторами моніторингу можуть бути його суб’єкти, а також місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, інші юридичні та фізичні особи.

Відповідно до п. 2, 3 розд. ІІ Порядку

ВИДИ МОНІТОРИНГУ

Моніторинг може бути внутрішнім і зовнішнім.

Внутрішній моніторинг ініціюють та проводять заклади освіти. Заклад освіти може визначати порядок проведення внутрішнього моніторингу з урахуванням вимог Порядку та інших актів законодавства.

Зовнішній моніторинг може проводитися на рівні закладу освіти, місцевому, регіональному, загальнодержавному, міжнародному рівнях.

Відповідно до п. 1, 3 розд. ІІІ Порядку

ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ

Моніторинг проводять у такі етапи:

 • планування та підготовка моніторингу — формулювання проблеми, визначення мети та завдань, визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження тощо;
 • розробка Програми;
 • проведення моніторингу;
 • збір та обробка результатів моніторингу;
 • аналіз та інтерпретація результатів моніторингу;
 • оприлюднення результатів моніторингу.

У Програмі визначають мету і завдання, суб’єкти й об’єкти, форми та методи, індикатори, умови, процедури проведення моніторингу, порядок визначення результатів моніторингу, строки та форми їх узагальнення.

Одержувати інформацію під час моніторингу можна у різній формі:

 • безпосередньо від учасників дослідження — спостереження, інтерв’ювання тощо;
 • опосередковано від учасників дослідження — у письмовій та/або електронній формі, із залученням експертів тощо;
 • без залучення учасників дослідження — вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо.

Моніторинг можна проводити з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, зокрема дистанційно.

Відповідно до п. 1, 3, 5 розд. ІV Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Результати моніторингу зазначають у звіті, який готує суб’єкт моніторингу відповідно до Програми.

У звіті обов’язково вказують індикатори та шкалу, використані для визначення результатів моніторингу, а також методику, застосовану для їх обрахунків.

Звіт може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення інформації.

Відповідно до п. 1 розд.VI Порядку

Примітка. Пам’ятка підготовлена відповідно до наказу МОН «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» від 16.01.2020 № 54.  

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», регіональної моделі моніторингу якості дошкільної освіти у дошкільному закладі річного плану роботи ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік проводиться  моніторинг якості, освіти. 

 

Оцінка досягнень проводилась за рівнями:
 - Високий - показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;
- Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки   від дорослого;
- Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;
- Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

 

       Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини - визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею. Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.
       Підводячи підсумки освітнього процесу в ДНЗ за 2019 -2020 рік, можна стверджувати, що педагогічним колективом проведена значна робота щодо вдосконалення освітнього процесу.

 

Проте треба відмітити такі недоліки:
       1. Недоліки в плануванні. Недосконалі прийоми та методи подання матеріалу. Відсутній диференційний підхід щодо підбору завдань, недостатня увага індивідуальна.
       2. Не було проведене психологічне дослідження індивідуальні особливостей дітей в інтелектуальному і особистісному розвитку.
       3. Потребує оптимізації робота психолога з батьками, вихователями, спрямована на розвиток та корекцію психічних процесів, емоційно- особистісну, комунікативну та мотиваційну сфери.