КЗДО №176 ДМР

 

Робочий навчальний план

Проаналізувавши результати освітньої та методичної роботи колективу працівників дитячого закладу у 2022-2023 навчальному році, плануючи роботу колективу на основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, листа МОН  від 27.07.2022р. №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закадів дошкільної освіти у 2022-2023 н.р.», з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної, протиепідемічної ситуації в країні під час дії режиму воєнного стану та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив КЗДО №176 ДМР визначає такі

 

цільові пріоритети на 2023-2024 навчальний рік:

 

 • створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, їх соціальна адаптація та підготовка до отримання наступного рівня освіти в умовах дії воєнного стану;
 • збереження самоцінності дошкільного дитинства;
 • повага до особистості дитини, її потреб та можливостей,  індивідуального досвіду;
 • формування  соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку;
 • забезпечення доступності між дошкільною та початковою освітою;
 • організація ефективної співпраці з працівниками з питань підтримки психологічного комфорту у ЗДО та забезпечення емоційного благополуччя здобувачів освіти;
 • створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу за дистанційними формами;
 • у системі методичної діяльності закладу, яка спрямована на підвищення компетентності педагогів та просвітництву батьків мають відстежуватися заходи щодо опанування педагогами змісту Державного стандарту дошкільної освіти, сучасного програмно-методичного забезпечення, що буде сприяти інноваційній спрямованості освітнього процесу.

 

В 2022-2023 навчальному році колектив дитячого закладу ставить перед собою наступні річні завдання:

/uploads/editor/3527/191227/sitepage_114/files/richni_zavdannya_2022_2023.docx

Діяльність структур у 2022-2023 н.р.

/uploads/editor/3527/191227/sitepage_114/files/diyalnist_struktur.docx

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 навчальному році колектив дитячого закладу ставить перед собою наступні річні завдання:

·       Забезпечити дієвість роботи по впровадженню особистісно-орієнтованого, індивідуального, диференційованого, інтегрованого, діяльнісного, ігрового підходів до організації дитячої життєдіяльності в тісній взаємодії педагогів і батьків.

 

·       Продовжити роботу над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІV етап)

 

Важливі справи  на кожен місяць 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:                                                                                                         «Затвердженно»

"Думати разом і діяти спільно"                                                                                             Завідувач  ДНЗ №176 ДМР

         ГАСЛО МІСЯЦЯ:                                                                                                       Назарова Т.І.

      Роби так, щоб людям ,

які оточують тебе, було добре»

План роботи на вересень

Методична робота з кадрами

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-

дальний

Примі

тка

1.

З метою підвищення теоретичного рівня

 та фахової майстерності вихователів:

 - організувати роботу гуртків для працівників:

          «Плекаймо рідну мову»;

«Українське народознавство»;

 - організувати роботу та затвердити склад творчої групи;

 - оформити діагностичні карти на вихователів;

 

 

 

ІХ

 

 

 

 

 

ІХ

 

ІХ

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

Завідувач

 

2.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності:

 • здійснювати індивідуальне консультування педагогів;

 

 

ІХ

 

Завідувач

 

3.

З метою самоосвіти педагогів:

-         опрацювати методичні посібники, що будуть використовуватись у роботі впродовж року;  вивчати та впроваджувати в практику роботи, нові інноваційні технології .

 

 

ІХ

 

Завідувач

 

4.

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2019-2020н.р.:

 

 • Визначити зміст педпроцесу, скласти навчальні плани;

   -    Систематично проводити оперативні наради, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу при цьому максимально використовувати метод інтервізії, брейнстормінг

 

 

 

ІХ

 

1 раз на місяць

 

 

Завідувач

 

Завідувач

 

5.

Організувати консультацію для вихователів:

 -  Удосконалення роботи  з батьківською громадськістю д/з в умовах модернізації дошкільного виховання дітей

 

 

ІХ

 

 

 

Тухікова Ф.М.

 

 

6.

Наради при завідувачу:

 - Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2019-2020 навчальному році.

 - Впровадження програм и «Я у світі»  - 9організаційного початку навчального року.

 - Самоосвіта вихователів.

 - Про підготовку та проведення Всеукраїнського Дня  дошкілля.

 

ІХ

 

 

Завідувач

 

Завідувач

Завідувач

 

Завідувач

Завідувач

 

7.

      Слідкувати за розробкою Департаментом загальної, середньої і дошкільної освіти проектів нормативно правових актів щодо обліку дітей дошкільного віку, діяльність двогрупових дошкільних закладів.

Протягом року

Завідувач

 

 

Організаційно-педагогічна робота

8.

Укомплектувати групи дітьми та кадрами.                                                     

До 02.09

Завідувач

 

9.

Вивчити рівень знань дітей:

- обстеження з метою створення банку даних дітей за напрямками обдарованості;

ІХ-Х

Вихователі

 

 

10.

Встановити тісні зв’язки зі школою №127.

ІХ

Тухікова Ф.М.

 

11.

Забезпечити організацію і планування роботи вихователями згідно Базових програм. Скласти і затвердити розклад занять, режим дня для всіх вікових груп.

ІХ

Завідувач,

творча група

 

12.

Скласти перспективний план проведення комплексних занять, підсумовуючих, тематичних розваг, свят.

ІХ

 

Вихователі,

 завідувач

 

13.

Провести декади:

-         «Давайте знайомитися»;

-         «У нашому садочку, як у віночку».

 

ІХ

 

Вихователі

 

14.

Керуючись правами дитини, прийнятими Конвенцією ООН, всю освітньо-виховну роботу проводити під гаслами кожного місяця:

 • «Роби так, щоб людям , які оточують тебе, було добре»

 

 

 

 

ІХ

 

 

 

 

Вихователі

 

15.

Проводити тематичні дні розваг:

День здоров'я  – І тиждень:

 • «Ми малята спритні й дужі, ні до кого не байдужі»;

День казки – ІІ тиждень:

-«Створюємо казку»;

День літератури та музики – ІІІ тиждень

 • «Світить у віконечко нам осіннє сонечко»;

День творчості і народознавства – ІV тиж.:

-«Ясно в небі сонце сяє і мене розвеселяє».

ІХ

 

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

16.

Відобразити свята у плануванні:

-1 вересня – День знань

- 8 вересня – День українського кіно; День фізичної культури і спорту України

- 9 вересня – Міжнародний день краси

- 17 вересня - День рятівника

- 21 вересня – Міжнародний день миру

- 24 вересня – Усесвітній день моря

- 27 вересня – Усесвітній день туризму; Всеукраїнський день дошкілля

- 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотекара

ІХ

Вихователі

 

17.

Провести групові батьківські збори.

ІХ

Вихователі

 

18.

Провести день відкритих дверей:

-         «Роби так, щоб людям , які оточують тебе , було добре».

 

ІХ

 

Вихователі

 

19.

Оформити тематичну виставку книг для батьків:

-         «Вчись свій край любити»

 

 

ІХ

 

 

Вихователі

 

20.

Продовжити роботу над  спільним проектом:

-         «У нашому садочку».

 

 

ІХ

 

 

Вихователі

 

 

Залучити батьків до сумісних благодійних акцій:

 -  «Передплата періодики -2020 рік»

IX—X

Горлова М.В.

 

Адміністративно-господарча робота

21.

Здійснити комплектування д/з педагогічними кадрами на 2019-2020навчальний рік

ІХ

Завідувач

 

22.

Передивитись стан  введення посад керівників гуртків, з метою впровадження варіативної складової Базового компонента.

ІХ

Завідувач

 

23.

Затвердити штатний розклад на новий навчальний 2019-2020 рік.

ІХ

Завідувач

 

24.

Створити адміністративно-господарчу комісію, виробити план її роботи.

ІХ

Завідувач

 

25.

Забезпечити своєчасне проходження працівниками медичного обстеження

ІХ

Завгосп

 

26.

Опрацювати з усіма категоріями працівників Правила внутрішнього трудового розпорядку.

ІХ

Завідувач, завгосп

 

27.

Обновити зошит обліку працівників з їх об’єктивними даними.

ІХ

Завідувач

 

28.

Затвердити графік роботи працівників.

ІХ

Завідувач

 

30.

Провести моніторинг реалізації бюджетної програми та кошторису за минулий рік.

ІХ

Завідувач

 

31.

Контролювати своєчасне ведення та здачу в відповідні кабінети необхідних документів:

 • Показники лічильних приборів використання газу, води, електроенергії;

ІХ

Завідувач

 

32.

Підготувати приміщення до зими:

 • промити опалювальну систему;
 • прочистка димоходу;
 • заклеїти рами.

ІХ

Завідувач, завгосп

 

33.

Скласти спільно з бухгалтерією кошторис ДНЗ на 2019-2020н.р.

ІХ

Завідувач

 

34.

Підрізати, побілити дерева.

ІХ

Завгосп

 

35.

Перезарядити вогнегасники.

ІХ

Завгосп

 

36.

Заготувати насіння декоративних трав, квітів для озеленіння майданчиків восени.

ІХ

Вихователі

 

37.

Придбати:

канцелярські товари.

ІХ

Завідувач, завгосп

 

38.

Переобладнати стежинки здоров’я

ІХ

Педагоги

 

 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:                                                                                                     «Затвердженно»

"Думати разом і діяти спільно"                                                                                      Завідувач  ДНЗ №176 ДМР

ГАСЛО МІСЯЦЯ:                                                                                     Назарова Т.І.

«Нам любити, захищати рідну Україну»

        (Право на житло, ст. 16 п. 1)

План роботи на жовтень

Методична робота з кадрами

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1.

З метою підвищення теоретичного рівня

 та фахової майстерності вихователів:

 - зобов’язати педагогів відвідувати і приймати активну участь в роботі методичних об’єднань,  семінарів, творчих звітів дошкільних закладів району, д/з;

 -  провести співбесіду з вихователями по виявленню ними знання програм, за якими вони працюють

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

2.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності:

 • здійснювати індивідуальне консультування педагогів;
 • скласти графік навчання педагогічного колективу.

 

 

Х

 

Х

 

 

Завідувач

 

Завідувач

 

 

3.

Скласти план роботи творчої групи.

До 01.10

Назарова В.В.

 

4.

Організувати консультації для вихователів:

«Роль особистісно-орієнтовного навчання у розвитку інноваційної особистості»;

 

 

Х

 

 

Назарова Т.І.

 

5.

Наради при завідувачу:

*Моделювання та створення розвиткового освітнього простору навчального закладу;

* Результати адаптаційного періоду дітей.

* Підсумки діагностування дітей по групам.

*     Про проведення тижнів безпеки життєдіяльності;

* Про святкування дня осені.

Х

 

Завідувач

 

 

Ст.м/с

 

Педагоги

 

Завідувач

 

Подколзіна О.І

 

6.

Методичні посиденьки:

«Як спрямувати діяльність колективу ДНЗ на формування розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості з перших років життя»;

 

 

Х

 

Завідувач

 

 

7.

Слідкувати за розробкою Департаментом загальної, середньої і дошкільної освіти проектів нормативно правових актів щодо обліку дітей дошкільного віку, діяльність двогрупових дошкільних закладів.

Протягом року

Завідувач

 

Організаційно-педагогічна робота

8.

Вивчити рівень знань дітей.

 •  провести всебічні обстеження (діагностику) дітей з метою встановлення їх фізичного розвитку (призначення фізичних груп, визначення методу загартовування);
 • обстеження з метою створення банку даних дітей за напрямками обдарованості;

 

ІХ-Х

 

 

 

 

ІХ-Х

 

Вихователі, ст. медсестра

 

 

 

Вихователі

 

9.

Провести медико-педагогічне засідання по висновкам обстеження дітей після диспансеризації.

Х

 

 

Лікар

 

 

 

10.

Прийняти участь в конкурсах:

 • обласний «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина»;

 

Х–ХІ

 

 

     Вихователі груп

 

11.

Провести конкурси серед працівників:

 - На кращу підготовку до нового навчального року

Х

 

Завідувач

 

12.

Провести декади:

 • «Я сильний, здатний, всіма коханий»;
 • «Осінній диво грай»;

 

Х

 

Вихователі

 

13.

Керуючись правами дитини, прийнятими Конвенцією ООН, всю освітньо-виховну роботу проводити під гаслами кожного місяця:

«Нам любити, захищати рідну Україну» (Право на житло, ст. 16 п. 1);

Х

Вихователі

 

14.

Проводити тематичні дні розваг:

День здоров'я – І тиждень:

 • «Від руху до здоров'я  »;

День казки – ІІ тиждень:

 • «Осіння казка»;

День літератури та музики – ІІІ тиждень:

 • «В кошику лозовому фрукти запашні: яблука і груші, сливоньки смачні»;

День творчості і народознавства – ІV тиж.:

 • «Осінні фарби»;

Х

 

 

Вихователі

Вихователі

 

Вихователі

 

 

 

Вихователі

 

 

15.

Відобразити свята у плануванні:

r319405 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей; Всесвітній день вчителів; День працівників освіти

r319401 2 жовтня r3194030 Міжнародний день ненасильстваМіжнародний день лікаря;

 Міждународний день архитектора

r319402 4 жовтня r3194031 Всесвітній тиждень космосуВсесвітній день тварин;

r319414 8 жовтня r3194043 День художника

r319410 9 жовтня r3194039 Всесвітній день пошти

r319410 10 жовтня r3194040 Вcесвітній день психічного здоров'я

r319416 14 жовтня r3194045 День Захисника України

r319416 14 жовтня r3194045 День Українського козацтва

Х

 

Вихователі

 

16.

Провести дні відкритих дверей:

«Нам любити, захищати рідну Україну»;

 

Х

 

Вихователі

 

17.

Оформити тематичну виставку книг для батьків:   «Знову осінь»;

 

Х

 

Вихователі

 

18.

Вибрати батьківську раду.

X

Завідувач

 

19.

Створити групу батьків-порадників.

X

Завідувач

 

20.

Розробити спільні проекти:

 •  «Вчись всій край любити»

X

Завідувач, Вихователі

 

21.

Вибрати батьківську раду.

X

Завідувач

 

22.

Створити групу батьків-порадників.

X

Завідувач

 

23.

Виявити багатодітні, неповні, неблагополучні сім'ї, сім'ї пільгових категорій. спланувати з ними роботу.

Х

Вихователі

 

24.

Залучити батьків до сумісних благодійних акцій:

 -  «Передплата періодики -2020 рік»

IX—X

Горлова М.В.

 

Адміністративно-господарча робота

25.

Підготувати приміщення до зими:

 • промити опалювальну систему;
 • прочистка димоходу;

Х

Завідувач, завгосп

 

26.

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних  коштів.

На протязі року

Завідувач, завгосп

 

27.

Перевіряти вентиляційний режим ДНЗ.

Х

Завгосп

 

28.

Перевіряти роботу електричних та механічних установ.

Х

Завгосп

 

29.

Заготувати насіння декоративних трав, квітів для озеленіння майданчиків восени.

Х

Вихователі

 

30.

Провести виробничу нараду.

Х

Завідувач

 

 

План роботи на листопад

Методична робота з кадрами

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-

дальний

Примі

тка

1.

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності вихователів:

організувати роботу гуртків для працівників:

«Плекаймо рідну мову»;

«Українське народознавство»

 

 

 

 

1 и 3 четвер,

Останній четвер квартала

 

 

 

 

Завідувач

 

2.

Школа інноваційних технологій.

4 четвер місяця

Завідувач

 

3.

Оформити діагностичні карти на вихователів.

До 15.11

Завідувач

 

4.

Провести співбесіду з вихователями по виявленню ними знання програм, за якими вони працюють

25.11 – 29.11

Завідувач

 

5.

Направити на курси «Цифрова  компетентність» Назарову В.В.

18.11-22.11

Завідувач

 

6.

Провести семінар - практикум:

«Тайм - менеджмент»(система управління часом)педагога. Причини дефіциту часу. Методи тайм - менеджменту

 

2 четвер місяця,

11.11

 

Завідувач

 

7.

Провести оперативну нараду, спрямовану на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу при цьому максимально використовувати метод інтервізії, брейнстормінг.

 

07.11

 

Завідувач

 

8.

Провести педнараду

21.11

Завідувач

 

10.

Провести колективний перегляд:

«Психологічне здоров'я дошкільнят». Індивідуальний психолого-педагогічний підхід до кожної дитини з метою зміцнення і збереження її фізичного та психічного здоров'я.

 

11.11-15.11

 

Тухікова Ф.М., Назарова В.В.

Лобанова Н.М.

Подколзіна О.І.

Сорокопуд Т.В.

 

11.

Провести нараду при завідувачі:

*Моделювання та створення розвитково-освітнього простору навчального закладу;

*Результати адаптаційного періоду дітей.

* Підсумки тестування дітей по групам.

*Про проведення тижня безпеки життєдіяльності;

* Про святкування дня осені.

 

12.11

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Ст. м/с

 

Сорокопуд Т.В.

 

12.

Провести методичну посиденьку «Індивідуальна освітня траєкторія як персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти»;

01.11

Вихователі

 

Організаційно-педагогічна робота

13.

- Провести декаду української мови та літератури під гаслом: «Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово!»

 - Провести декаду «Я сильний, здатний, всіма коханий»;

-Провести тиждень безпеки життєдіяльності дитини під гаслом «Захистіть мене від лиха й зла, бо я ще дитина мала».

З 4 по 15

 

З 18 по 29

 

З 18 по 22

Вихователі,

ст. м/с

 

14.

Створити умови для навчання дітей з підвищеним рівнем здібностей.

Організувати роботу гуртків:

 •  

ХІ

 

 

 

Назарова Т.І.

Назарова В.В.

Лобанова Н.М.

Подколзіна О.І

Тухікова Ф.М.

Мізевич Л.В.

 

15.

Освітньо-виховну роботу проводити під гаслом місяця:

«Бути здоровими – висока мета, кожного, хто у садочку зроста. Розумним, активним і чуйним до друзів» (Право на харчування, ст. 26-27)

ХІ

Вихователі

 

16.

Проводити тематичні дні розваг:

 • День здоров'я – І тиждень:
 • «Про своє здоров'я дбай: бігай, присідай, стрибай»;

День казки – ІІ тиждень:

 • «Я – казкар»;

День літератури та музики – ІІІ тиждень

-«Наш дитячий садок»

День творчості і народознавства – ІV тиж.:

 • «Ми з осінню – трудівники»;

 

01.11

 

 08.11

15.11

 

22.11

 

29.11

 

 

Вихователі

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

17.

Відобразити свята у плануванні:

-9листопада День української писемності й мови

-10 листопада Усесвітній день науки

-14 листопада Міжнародний день логопе-да

-16 листопада Міжнародний день терпимості

-20 листопада Усесвітній день дитини

-23 листопада День памʼяті  та жертв голодомору і політичних репресій в Україні

-24 листопада День завоювання друзів

-26 листопада Усесвітній день інформації

ХІ

Вихователі, Муз. керівник

 

18.

Провести день добрих справ батьків

13.11

Пед. колектив

 

19.

Провести день відкритих дверей:

 • «Інтерес до навчання панує там, де є радість успіху».

07.11

Вихователі

 

20.

Оформити тематичну виставку книг для батьків:

 • «Мова наша солов‘їна»;

04-08.11

 

Вихователі, завідувач

 

Перспективність і наступність у роботі

21.

Провести засідання пед.часу разом з працівниками початкової школи

 

 

Тухікова Ф.М.

 

 

22.

Організувати виставку сумісної творчості дітей та батьків:

 «Я малюю рідну Україну».

08.11

Вихователі

 

Адміністративно-господарча робота

23.

Відремонтувати кран подачі води в умивальнику на пральні

До 05.11

Завгосп

 

22.

Придбати:

 •  подушки для дітей старшої групи;
 • Рушники для дітей;
 • Мийні та дезінфікуючі засоби

До 10.11

 

 

23.

Провести інвентаризацію

15.11

Завгосп

 

24.

Вивезти списане металеве обладнання

До 20.11

Завгосп

 

25.

Отримати паспорт готовності закладу до роботи в новому навчальному році

01.11

Завгосп