КЗДО №176 ДМР

 

Первинна профспілкова організація

Статистична звітність Первинної організації МПС "ОПО" КЗДО №176 ДМР станом на 01.01.2023
    ПІБ ДАТА
1 Дата народження Голови ПК Лобанова Наталія Миколаївна 09.07.1968р.
2 Дата народження керівника закладу (завідувач/директор) Назарова Валентина Вікторівна 19.01.1984р.
       
       
       
    Кількість   
3 Кількість працівників закладу 15  
4 Кількість членів МПС "ОПО" (нашої пк) 15  
5 Кількість членів іншої профспілки 0  
6 Кількість працівників, які не є членами жодної профспілки 0  
       
       
    Дата  
7 Дата створення Первинної організаціі (дата протоколу установчих зборів) 22.12.2020р.  

Шановні освітяни!


28 квітня Україна разом з усім світом відзначає День охорони праці!

Найвищі цінності – це життя і здоров’я людини. І їх захист потребує чималих зусиль, адже інколи людська діяльність пов’язана з небезпечними ситуаціями, особливо, при виконанні службових обов’язків.

Всесвітній день охорони праці, що відзначається в Україні вже десятий рік поспіль, привертає увагу громадськості до проблем охорони праці та сприяє підвищенню рівня безпеки на кожному робочому місці. 

Профспілка освітян завжди турбується про створення належних та безпечних умов праці. 

Щиро бажаємо усім працівникам галузі та фахівцям, які безпосередньо слідкують за безпекою праці, доброго здоров’я, незгасної життєвої енергії, ясного травневого неба, сімейного тепла та затишку. 
 

Профспілка працівників освіти науки України

 

У 2019 році Україна відзначатиме

День охорони праці під девізом

«Безпечне та здорове майбутнє праці»

                У Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, в Україні відзначають День охорони праці. Цього року Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

 Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

У контексті цієї події 28 березня в Держпраці відбулося засідання організаційного комітету з проведення Дня охорони праці в Україні, в якому взяли участь представники Держпраці, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держатомрегулювання, Міжнародної організації праці, Фонду соціального страхування, профспілок і роботодавців, ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці».

Учасники засідання обговорили та взяли за основу текст Звернення Організаційного комітету до органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ і організацій та План заходів з відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні під девізом „Безпечне та здорове майбутнє праці”.

 

 

 

 

Пояснювальна записка

про організацію роботи

з охорони праці та техніки безпеки

у комунальному закладі освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 176»

 Дніпровської міської ради

м. Дніпро

Самарський район

вул. Прохорова, б. 89

тел. 753-40-55

 

Завідувач  – Назарова Тетяна Іванівна

Голова профспілкової організації  –  Лобанова Наталія Миколаївна

 

Адміністрацією та профспілковим комітетом комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла- садок)  № 176» Дніпровської міської ради робота з охорони праці   організована згідно з Законом України “Про охорону праці”,  Положенням  “Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р.

Відповідно до встановлених вимог розроблена  документація з питань дотримання норм техніки безпеки та охорони праці.

Організація роботи з охорони праці контролюється завідувачем Назаровою Т. І. та  профспілковим комітетом.

Річним планом роботи КЗО «ДНЗ № 176» Дніпровської міської ради передбачені заходи з охорони здоров’я та охорони праці всіх учасників навчально – виховного процесу. Наказом завідувача відповідальною за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання  норм і правил охорони праці в КЗО «ДНЗ № 176» ДМР, виробничої санітарії і пожежної безпеки призначено завідувача Назарову Тетяну Іванівну. Контроль за станом охорони праці в школі та техніки безпеки покладено на завідувача Назарову Т.І.

Видані завідувачем  на  початку нового навчального року  накази:

“Про організацію роботи з охорони праці та життя в ДНЗ № 176”,

“Про створення комісії по розслідуванню нещасних випадків”,

“Про призначення відповідальної особи за пожежну безпеку”, 

“Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань по охороні праці”,

«Про забезпечення стабільного і безпечного функціонування ДНЗ а осінньо-зимовий період 2018-2019рр.»,

 “Про призначення відповідального за електробезпеку”,

«Про забезпечення надійності і безпечності експлуатації будівель закладу»,

«Про організацію і ведення ЦЗ у 2019 році»,

«Про призначення відповідальної особи по взаємодії з аварійною службою та відділом технічного нагляду департаменту гуманітарної політики ДМР»,

«Про початок посилення контролю за стабільним та безпечним проходженням опалювального сезону 2018-2019рр. у закладі».

В КЗО «ДНЗ № 176» ДМР наявні всі журнали інструктажів (вступного, повторного, поточного), які ведуться відповідно до вимог п.4.2.10 ”Положення про навчання з питань охорони праці” Своєчасно проводяться всі види інструктажів. Наявний затверджений перелік питань вступного та повторного  інструктажів. Інструкції з охорони праці затверджені та введені в дію відповідно вимогам. Кожен працюючий отримав на руки інструкцію з охорони праці та посадову інструкцію. Всі працівники закладу 2 рази на рік проходять медичний огляд безкоштовно. Кожен працівник має особову медичну книжку.

В колективному договорі між адміністрацією та профкомом КЗО «ДНЗ № 176» ДМР на 2017-2021 р.р. розроблені заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Колективний договір зареєстрований в  управлінні праці та соціального захисту населення Самарської районної у місті Дніпропетровську ради за

 № 63 від  21 червня 2017 р. У колективному договорі встановлено додаткові, не врегульовані законодавством, трудові, соціально – побутові пільги і гарантії для працівників закладу, затверджені режим праці та відпочинку, затверджено графік відпусток, проходження медичного огляду,  оговорено питання доплати за роботу в нічний час, доплати за суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

При складанні колективного договору, а саме розділу “Охорона праці” враховуються пропозиції районної комісії по прийому закладу до нового навчального року. У 2018 році заклад отримав санітарно – технічний паспорт та акт встановленого зразка без зауважень з боку санепідемстанції, енерго- та пожежного нагляду.

У вересні відбувся огляд приміщень та кабінетів на предмет наявності “Інструкції з охорони праці”. Проведені вступний, первинний та повторний інструктажі.

Заклад забезпечений відповідними інструкціями, плакатами з техніки безпеки. В наявності відповідні акти перевірки контуру заземлення, накази про відповідального за електрогосподарство, енергопостачання, водопостачання, теплопостачання.

КЗО «Дошкільний навчальний заклад № 176» Дніпровської міської ради забезпечений миючими засобами та медикаментами .

В закладі оформлено куточок з охорони праці. Згідно з вимогами Типового Положення про навчання і інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці у закладі проводиться навчання та перевірка знань з безпеки життєдіяльності педагогічних працівників, технічного та обслуговуючого персоналу. Правилами внутрішнього трудового розпорядку оговорені посадові обов’язки кожного працівника, його права, графіки робіт та відпусток.

Аналізується робота з питань охорони праці двічі на рік: у квітні, у грудні.

 

Завідувач                                                                                      Т.І. Назарова

 

Голова ППО                                                                                 Н.М. Лобанова

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 176»

вул. Прохорова, 89, м. Дніпро, Україна, 49114, тел./факс (056) 753-40-55, e-mail: [email protected]

Дніпровської міської ради

 

 

 

Погоджено:                                                                                                                 Затверджую: Голова ПК                                                                          Завідувач КЗО ДНЗ №176 ДМР

________Н.М. Лобанова                                                                         ________ Т.І.Назарова

 

 

План заходів Тижневика охорони праці

в рамках

Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці» в 2019 р.

 

№ п/п

Зміст заходів

Строк виконання

Виконавці

1

Створити оргкомітет з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці у складі представників адміністрації і членів профкому.

До 05.04.2019р.

Завідувач  НазароваТ.І.,

Голова ПК

Лобанова Н.М.

2

Підготувати звернення оргкомітету з нагоди Дня охорони праці та довести йото до членів профспілки.

До 06.04.2019р.

Завідувач  Назарова Т.І.

3

Провести засідання   профспілкового комітету з чергою денною про роботу адміністрації КЗО «ДНЗ №176» ДМР по дотриманню Закону «Про охорону праці», трудового законодавства про працю.

08.04.2019р.

Голова П.К.

Лобанова Н.М.

4

Провести збори трудового колективу з питання виконання колдоговору (розділ «Охорона праці»)

15.04.2019р.

  Голова ПК

 Лобанова Н.М.

5

Організувати та провести комплексне обстеження стану охорони праці на робочих місцях, обізнаності працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

 

До 15.04.2019р..

 

Завідувач  Назарова Т.І.

Голова П.К.

Лобанова Н.М.

6

Провести конкурс серед членів профспілки «Мій особистий внесок в проведенні акції по благоустрою закладу «У нашому садочку, як у віночку»

До 26.04.2019р.

Оргкомітет

7

Провести аукціон ідей серед працівників на тему : «Безпечне та здорове майбутнє праці».

До 15.04.2019р.

Оргкомітет

8

Випустити листівку для працівників з нагоди Всесвітнього  дня охорони праці.

 

До 23.04.2019р.

Оргкомітет

9

Підготувати мультимедійну  презентацію

«Інноваційні технології з охорони праці »

 

24.04.2019р.

Оргкомітет

10

Провести конкурс сумісних малюнків дітей та батьків на тему : «Охорона праці очима дітей»

До 24.04.2019р.

Оргкомітет

11

Прийняти участь в районному конкурсі «На кращу первинну профспілкову організацію».

 

До 23.04.2019р.

 

Завідувач  Назарова Т.І.

Голова П.К.

Лобанова Н.М.

12

Узагальнити підсумки Тижневика.

26.04.2019р.

Оргкомітет

 

 

Довідка

про стан умов і охорони праці

в Комунальному закладі освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 176»

Дніпровської міської ради

_______________________________________________________________________

(телефон, повна адреса)

 

№№

пп

Показники діяльності

Показник за звітній рік

Оцінка в балах

Максимальна

Наявна

І. Загальні відомості про навчальний заклад

 1.  

Середньосписочна кількість працівників

 

 

 

 1.  

Кількість вихованців, учнів, студентів денної форми

 

 

 

 1.  

Кількість навчальних площ, м2 на одного вихованця, учня, студента (порівняно з попереднім роком)

 

5

 

 1.  

Кількість коштів, що витрачені на заходи з охорони праці відповідно до колективного договору, угоди (порівняно із запланованими коштами)

 

10

 

 1.  

Наявність розділу з охорони праці в колективному договорі, угоді

+ / -

 

 

 1.  

Наявність акта прийому готовності навчального закладу до нового навчального року

+ / -

 

 

 1.  

Відповідність навчальних приміщень вимогам нормативно-правових актів з охорони праці

+ / -

 

 

 1.  

Наявність:

+ / -

 

 

 • служби охорони праці;

+ / -

 

 

 • інженера з охорони праці;

+ / -

 

 

 • кабінету охорони праці;

+ / -

 

 

 • забезпеченість кабінету охорони праці навчально-наочними та навчально-методичними матеріалами

+ / -

 

 

II. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення

навчально-виховного процесу

 1.  

Наявність наказів про призначення осіб, відповідальних за:

 

 

 

організацію охорони праці в навчальному закладі;

+ / -

 

 

 • експлуатацію енергогосподарства;

+ / -

 

 

 • експлуатацію котлів, інших посудин, що працюють під тиском;
 • експлуатацію виробничого і вентиляційного обладнання;

+ / -

 

 

 • організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин.

+ / -

 

 

 1.  

Наявність у колективному договорі, угоді комплексних заходів щодо забезпечення.

 

 

 

заплановано/виконано

 

10

 

ПІ. Забезпечення умов проведення навчально-виховного

процесу в навчальному закладі

 1.  

Стан будівель, споруд, приміщень навчального закладу щодо виконання будівельних, санітарно-гігієнічних вимог і норм (наявність котельного обладнання, допуску до роботи у операторів (машиністів, кочегарів), паспортів на вентиляційні установки, актів санітарно-епідеміологічної служби щодо перевірки повітряно-теплового режиму. мікроклімату, освітленості, проведення паспортизації робочих місць за умовами праці тощо)

 

10

 

 1.  

Забезпечення пожежної безпеки в навчальному закладі (наявність планів евакуації, наявність протипожежного обладнання та інвентарю, своєчасна зарядка вогнегасників тощо)

 

5

 

 1.  

Стан електромережі та експлуатація електроустановок (наявність актів перевірки контуру захисного заземлення, випробування опору ізоляції, випробування індивідуальних захисних засобів, допуск до роботи електрика та працівників, що експлуатують електроустановки тощо)

 

10

 

 1.  

Умови експлуатації обладнання (лабораторного, майстерень, такелажних засобів (драбини, стрем’янки тощо)

 

5

 

 1.  

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в гуртожитках, що належать навчальному закладу (усі питання забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, студентів, працівників: пожежна безпека, електробезпека, плани евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації, інструкції з безпеки під час користування побутовими електроприладами тощо)

 

10

 

ІV. Профілактична робота з попередження травматизму та профзахворювань

 1.  

Кількість працівників, що працюють в шкідливих умовах праці, з них:

всього

 

 

 • пройшли медогляд (щорічний);

----

5

 

 • отримують пільги за роботу в шкідливих умовах праці.

----

10

 

 1.  

Кількість робочих місць з шкідливими умовами праці, з них:

всього

 

 

проведено атестацію за умовами праці (за участю санітарно- епідеміологічної служби)

----

10

 

 1.  

Наявність у приміщеннях навчального закладу:        

 

 

 

 • інструкцій з охорони праці для працівників (відповідність вимогам нормативно-правових актів);

+ / -

 

 

 • куточків охорони праці;

+ / -

 

 

 • аптечок.

+ / -

 

 

 1.  

Забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виробничого процесу (спецодяг, спецвзуття, діелектричні засоби, інші засоби індивідуального захисту, наявність захисних огорож, вентиляції, заземлення, блискавкозахисту тощо)

 

10

 

V. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності

 1.  

Проведення та облік інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками, учнями, студентами (журнали, програми проведення інструктажів тощо).

 

10

 

 1.  

Проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності один раз на три роки(наявність наказу про проведення навчання та перевірки знань. програми проведення навчання, протоколів про проведення перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників)

 

10

 

 1.  

Проведення у звітному році навчання та перевірки знань працівників, що працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці (наявність посвідчень, допуск до роботи)

 

10

 

Підсумкова оцінка в балах

 

 

 

Загальна підсумкова оцінка з урахуванням знаків «+» і «-»

 

 

 

Голова оглядової комісії      ________   Кузьменко Е.П.

Члени комісії                         ________   Назарова Т.І.

________   Лобанова Н.М.

 

 

Пояснення щодо заповнення довідки

1. Відомості зазначаються на початок календарного року за звітний попередній рік.

Показники стовпця 3 заповнюють оглядові комісії, що створені в кожному навчальному закладі з педагогічних, технічних працівників та представників профспілкових органів навчального закладу.

У довідці за рядками 1 - 22 у стовпці 3 заповнюються кількісні показники цифрою, а виконання заходу знаком «+», за відсутності якого-небудь із них ставиться знак «-»,у разі неповного виконання показника ставиться відсоток. Наприклад, кількість працівників, які отримують пільги за роботу в шкідливих умовах праці - 8 (п.16, III абзац), наявність інструкцій з охорони праці - «+», забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу - 70%.

При оцінюванні враховують повноту розкриття пунктів довідки. Наприклад, п. 14. Умови експлуатації обладнання. При оцінюванні слід урахувати:

 • наявність обладнання в майстернях, лабораторіях, кабінетах (залежно від типу і категорії навчального закладу - загальноосвітній, вищий тощо);
 • стан захисних огороджень;
 • засоби індивідуального захисту для працівників, учнів, студентів;
 • засоби колективного захисту (вентиляція, заземлення тощо);
 • журнал обліку перевірки обладнання (манометрів, такелажних засобів, опалення перед початком опалювального сезону тощо);
 • інші питання забезпечення роботи обладнання та пристосувань у навчальному закладі.

2. Оцінки у стовпці 5 виставляють оглядові комісії вищого рівня, виходячи з максимальної кількості балів, що наведені у стовпці 4. Ці оглядові комісії визначають переможців початкового етапу та надсилають матеріали за підписами їх керівників до регіональних оглядових комісій.

Підрахунок виконання заходів проводиться під час оцінювання довідки навчального закладу оглядовими комісіями вищого підпорядкування, при цьому знак «+» додає один бал до підсумкової оцінки, а знак «-» віднімає один бал від підсумкової оцінки.

Для вищих навчальних закладів оцінювання у стовпці 5 проводять регіональні оглядові комісії, які визначають переможців і надсилають їх матеріали до Центральної оглядової комісії.

Повнота розкриття оцінюється максимальною оцінкою, часткове забезпечення умов функціонування обладнання - відсотками у стовпці 3 і відповідно оцінкою від максимальної у відсотках.

Наприклад, виконано на 70 % у п.16, що відповідає оцінці - 3,5 бала.