КЗДО №176 ДМР

 

Інноваційне в роботі з дітьми


ОЗДОРОВЧІ  ТЕХНОЛОГІЇ  У

КОРЕКЦІЙНІЙ

 РОБОТІ

 

Аутогенне тренування — один з найкращих методів корекції емоційного стану особистості. Деякі психологи дотримують­ся думки, що вже в дошкільному віці діти здатні опанувати навички саморозслаблення й свідомо застосувати їх. З огляду на це доцільним вводити такі вправи в життя групи дитячого садка і про­водити їх протягом дня.

 

Кожен, хто береться за цю справу, має дотримуватися головного принципу: «Не нашкодь!» Людині, якій бракує внутрішньої поваги та любові до дитини, краще відмовитися від проведення аутогенного тренування. Лише щире прагнення допомогти дітям дає фахівце­ві право проводити такі сеанси. Слід пам'ятати, що до таких занять залучаються по 3—5 дітей. З огляду на те, що різні діти неоднаково реагують на такий вплив, дорослий має відчувати їхню реакцію і від­повідно коригувати темп і ритм свого мовлення, змінювати тривалість і зміст тренінгових вправ.

Перш ніж розпочинати роботу з дітьми, слід провести сеанси оздо­ровчого аутотренінгу для себе. Рекомендовано записати свій голос на плівку й прослухати запис

Таким чином ви матимете змогу з'ясувати, що інтонації голосу трохи недосконалі, або ж занадто різкі чи голосні. У такому разі слід ретельно потренуватися, попрацювати над своїм голосом. Під час занять з дітьми слова слід промовляти тихо, плавно, повільно та вод­ночас чітко й розбірливо, щоб було добре чути в кожному куточку кімнати.

Важливий також правильний добір музики. Вона має бути неспіш­ною, заспокійливою. Слухання музики може передувати сеансам ау­тотренінгу. Так, ліричний музичний твір заспокоює, стимулює врів­новажену зовнішню поведінку, а драматична музика додає життєвого тонусу, збуджує, спонукає до активних дій.

Найкраще звертатися до аутотренінгів у другій половині дня — після денного сну, коли дитина перебуває ще в ліжку. Однак для деко­го такі заняття можуть бути корисними і перед денним сном, протягом дня, на прогулянці чи в інший час.

Перші сеанси аутотренінгу тривають 3—5 хв. Дітям пропонують прості вправи на розслаблення окремих груп м'язів, фіксації уваги на диханні. Доцільно проводити комплекси на напруження та розсла­блення м'язів рук, напруження та розслаблення м'язів ніг, шиї та інші комплекси, розроблені М. Чистяковою.

Поступово тривалість занять збільшується до 10 хв. Виконуються певні вправи на розслаблення окремих груп м'язів з фіксацією уваги дитини на диханні.

Деяким дітям будуть корисні комплекси, спрямовані не лише на розслаблення окремих груп м'язів, заспокоєння, а й на виховання впевненості, віри в себе, витримки, доброзичливості.

Загалом аутотренінги для дошкільнят мають проводитися у формі цікавих казок, оповідань з мальовничим описом природи.