КЗДО №176 ДМР

 

Поради директора

 

 

 

"Тепло своїх долонь і розуму,  

і  серця я Україні милій віддаю"

 

"Формуємо  педагога нового типу"

 

МЕТА:   допомогти вихователям

переосмислити традиційні функції

педагогічної діяльності , розкрити

перспективи  й напрями формування

особистості нового часу ,

орієнтуватись 

на розвиток, передусім,

дивергентного і

комбінаторного , креативного

мислення;

виробити нові підходи до організації

освітнього процесу  на гуманістичних

засадах,  уміння  орієнтуватися у стрімкому потоці інформації,

використовуючи  нові інноваційні технології, спрямовуючи їх на підвищення

рівня фахової майстерності педагогів.

Пробудити творчий потенціал у вихователів.

Сприяти виникненню бажання стати справжнім професіоналом, майстром

своєї справи, досягти вершин педагогічної майстерності. 

 

 

Перше наше слово з нами повсякчас,

Мати-Україно, ти одна у нас! 
Ниви і діброви, і садів окрас - 
Рідна мати Батьківщино, 
Ти ж одна у нас!
Хай же мир і дружба поєднають всіх, 
І дзвенить дитячий безтурботний сміх. 
Нам зоріє доля світла і ясна. 
Рідна мати Батьківщино, 
Ти ж у нас одна!

 
М.Сингаївський

 

 

 

 Ти сам загадка. Відгадай себе, І все, мабуть, тоді на місце

стане. Червоне, біле, ніжно-голубе відкриється за шторою

туману. В твоїх очах світає небокрай. А дум плоди, мов яблука

на вітах…Насамперед себе ти відгадай, Коли ти хочеш інших

зрозуміти.

 

Василь Сухомлинський

 

"Кожен приходить сюди з ящиком інструментів і комплектом  проектної  

документації на   будівницьтво свого майбутнього. Ось  тільки не кожен

пам'ятає,куди все це подів..."

 

Річард Бах 

         

"Нам  сьогодні потрібен вихователь, який розуміє, любить і поважає

особистість дитини. Сприймає її такою, якою вона є, з позитивними та

негативними сторонами, розуміє  та враховує природні потреби та

можливості,  ніколи не дозволить образити чи принизити, не допустить

фальші у  стосунках."

 

Наталія Шалда

 

"Якісна характеристика професійної компетентності педагога залежить не лише

від кількості засвоєних знань, а й від емоційно-мотиваційного розвитку,

творчого   педагогічного розвитку, творчого педагоггічного мислення,

сформованості  педагогічного  вагомо вольових звичок, рівня психічного

розвитку, уміння критично  аналізувати свою діяльність"

 

Ніна Погрібняк 

"І в словах своїх, і в творіннях уникай всього звичайного та банального"

 

Піфагор

"Коли ти збагнеш, що таке цей світ, і як він працює, у твоєму житті самі

собою здійсняться дива... Те, що інші люди називають чудесами"  

 

Річард Бах

"Усе, що людина здатна уявити у своїй уяві, інші зуміють запровадити в життя"

 

Ж.Верн

 

"Виховання в широкому розумінні - це багатогранний процес постійного

духовного збагачення і оновлення і тих, кого виховють, і тих, хто виховує"

 

Василь Сухомлинський  

"Творче, наділене любов'ю життя - це також життя здорове. Якщо ти

робиш те, що приносить тобі щастя, тим самим себе зцілюєш і захищаєш себе"

 

Річард Бах 

Короткі правила життя1. Якщо обіцяли передзвонити-передзвоніть.

2. Запізнюєтеся? Знайдіть спосіб попередити про це.

3. Не смійтеся над чужими мріями. 

4. Не повертайтеся до людей, які вас зрадили.

5. Проводьте з батьками більше часу - момент, коли їх не стане, завжди настає

несподівано.

6. Вмійте визнавати свої помилки.

7. Прийшла в голову ідея? Запишіть.

8. На початку дня робіть найважче і неприємна справа. Коли ви зробили його -

залишок дня вас не долають непотрібні думки.

 

Пам'ятка для педагога

Створення позитивного іміджу

 

Сприймайте себе такими, якими ви є.

Поводьтеся природно.

Будьте впевненими у собі, власних силах.

Дотримуйтеся правил етикету, будьте толерантними.

Створіть і дотримуйтеся індивідуального стилю в одязі, прикрасах, зачісці. Ваш образ має бути гармонійним, а загальний вигляд охайним та стриманим.

Пильнуйте свій голос. Грубі, пискляві репліки, різкі надривні ноти в

розмові дратують слухачів і свідчать про відсутність у промовця

навичок культури спілкування.

Усміхайтеся. Похмурий вигляд не тільки не прикрашає ваше обличчя, а

й псує настрій іншим. Також пам'ятайте, що почуття гумору

справляє приємне вра­ження на оточення. Будьте веселими — з

такими людьми легко спілкуватися.

Стримуйте негативні емоції. Цинізм, нахабність, гордовитість тощо —

від­штовхують. Натомість скромність, тактовність, повага і

відкритість допомо­жуть вам справити приємне враження.

Стежте за мімікою і жестами. Доведено, що під час взаємодії людей

60-80% інформації передається через невербальні засоби, і лише

20-40% — завдяки голосу, словам й інтонації.

Дотримуйтеся культури усного і писемного мовлення, пильнуйте за

грамот­ністю.

Пам'ятайте, що оформлення кабінету, порядок на робочому столі —

усе це також творить портрет людини.

Будьте доброзичливими, уважними до оточення.

Комплекс психотехнічних вправ для саморозвитку особистості педагога

Вправа «Споглядач»

Навчіться ставитися до всього, що з вами від­бувається, по-філософськи. Перш ніж відреагувати на ті чи ті слова або вчинки учнів, запитайте

себе: «А як би на моєму місці вчинила мудра людина? Що б вона сказала? Зробила?».

Приймайте рішення і дійте лише після

спокій­них споглядальних роздумів.

Вправа «День без зауважень»

Учіться стримувати свої негативні емоції, не­задоволення діями учнів. Пообіцяйте собі впродовж усього дня усім усе пробачати, приймати сказане ін­шими з розумінням, не робити зауважень,

не засу­джувати вчинки інших і не сперечатися. Спробуйте дотримати

даного собі слова впродовж одного тиж­ня, а тоді проаналізуйте, що

змінилося у ваших взає­минах з учнями.

Вправа «Без роздратувань»

Як би вам не хотілося розрядити своє роздра­тування на учнях, не робіть цього одразу. Постарай­теся переключитися на щось приємне.

Спробуйте для початку упродовж дня не роз­дратовуватися через слова і вчинки учнів. Якщо вдалося, то продовжте термін виконання цієї впра­ви

до двох днів. Потім зробіть маленьку перерву і ще раз повторіть.

Проведіть два дні без роздрату­вання, потім три, чотири тощо.

Вправа «Жарт у відповідь»

Від сьогодні спробуйте на жарти відповіда­ти жартами, однак не слід

робити цього злісно, постарайтеся бути добродушними. А щоб у вас

завжди під рукою було кілька насправді хороших жартів, почніть збирати веселі оповідання, історії тощо.

Вправа «Добра усмішка»

Якими зайнятими ви не були б, старайтеся час­тіше усміхатися іншим. Особливо тоді, коли до вас звертаються з усмішкою. Якщо одразу не виходить, спробуйте усміхатися подумки. Усмішці завжди має бути місце

у вашому житті. Недарма однією з пере­думов успіху американці вважають саме усмішку («Кеер smile»).

 

 

Одним із компонентів психологічної культури педагога є реф­лексія професійної діяльності, яка водночас є механізмом підви­щення психологічної культури.

Для розвитку рефлексії важливо постійно відстежувати, усвідомлювати, озвучувати або фіксувати письмово власні вну­трішні зміни. Це сприяє формуванню звички жити усвідомлено, діяти не стереотипно, не «за інерцією», а свідомо, з позиції творця власного життя. Особливе значення така звичка має для професії педагога.

Рефлексія — внутрішня психічна діяльність людини, спрямова­на на осмислення власних дій і станів. Це багатоаспектне поняття, що визначають як:

•  засіб і процес самоаналізування та самопізнання;

•  здатність концентрувати свідомість на власному внутріш­ньому світі;

•  уміння розуміти й описувати власні емоційні стани та емо­ційні стани інших;

•  усвідомлення причин і наслідків як своєї поведінки, так і поведінки інших;

•  здатність до самозвітування.

 

Пам'ятка сучасного педагога-дошкільника


Хороший педагог віддає роботі все - навіть те, чого у нього

немає.


• Хороший педагог ніколи не хворіє, а якщо хворіє, ніколи в

цьому не зізнається.


• Хороший педагог любить батьків своїх вихованців, як самого

себе.


• Хороший педагог знає: нічого на адміністрацію нарікати, якщо

у всіх все криво.


• Хороший педагог згодом навчається пишатися не тільки своїми

досягненнями, але і помилками.

 

• Хороший педагог завжди жартує - так довго, поки не навчиться.


• І головне: хороший педагог і гроші майже ніколи не сумісні.

 

 


Пам'ятка

Поради щодо подолання стресу

З'ясуйте, що саме вас турбує. Розкажіть про свої переживання близькій людині. Це особливий психологічний прийом: озвучивши проблему, ви проаналізуєте, знайдете її причину і розв'язання ситуації.

Сплануйте свій день. Учені помітили, що для людини, стан якої наближається до стресового, плин часу «прискорюється». Саме тому вона відчуває надмірну завантаже­ність і нестачу часу.

Навчіться керувати емоціями. Вирватися зі стресового кола допоможе проста впра­ва: заплющте очі й подумки опиніться на березі океану. Підніміть руки вгору і розве­діть у сторони, уявляючи, як через них у тіло входить енергія.

Усміхайтеся, навіть коли невесело. Сміх позитивно впливає на імунну систему, активі­зуючи Т-лімфоцити крові. У відповідь на усмішку організм почне продукувати гормо­ни радості.

Відпочивайте разом із сім'єю.

Знімайте нервове напруження за допомогою фізичних вправ.

Музика — це теж психотерапія, слухайте спокійну музику.

Улаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі.

Концентруйтеся на позитивних речах.

Стимулюйте вироблення «позитивних» гормонів організмом за допомогою певних продуктів харчування. Наприклад, солодощі, зокрема шоколад, сприяють виробленню серотоніну — «гормону щастя». А молоко, курага і банани поновлюють в організмі за­паси калію, які першими вичерпуються під час стресу.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

молодому спеціалісту дошкільного закладу

 

«Як швидше адаптуватися в новому колективі»

Початок професійної діяльності медичної сестри дошкільного навчального закладу по­чніть з установки: «Якими б помилковими і застарілими не здавались мені погляди людей, які працюють тут, вони сформували їх під впливом невідомих мені, але важливих обставин. Також ці люди мають досвід, якого мені ще бракує».

Не ставтеся надто критично до діяльності досвідчених колег, не відкидайте їхні зауважень, адже:

—  образивши колег, ви залишаєтеся одинаком;

—  у випадку несправедливого або необгрунтованого зауваження протест не допоможе, ліпше всебічно зважити критику, шукати в ній конструктив;

—  у ваших колег також можуть бути претензії до вас - ваша неприязнь, нетактовність, непослідовність дій, невміння контролювати свої почуття, емоції та поведінку, несамокритичність, неврівноваженість, байдужість до проблем установи та колективу.

Послідовність власної позиції, стійкість переконань доводьте не на словах, а

справами.

Досягніть кращих результатів, ніж у ваших колег, а потім їх критикуйте.

Проаналізуйте, що у вашому ставленні до роботи ідеалізоване, чи не завищені ваші вимоги, наскільки ви самі налаштовані на взаємодію. Що вищим є рівень ваших вимог, то менше задовольнить ваші очікування місце роботи.

Якщо попрацювавши в колективі певний час, ви переконалися, що ваші погляди на професійну діяльність принципово відрізняються від поглядів колег, є два можливі рішення:

—  змінити місце роботи;

—  залишитися та залагодити конфлікти, усвідомлюючи, що швидкі зміни у колективі неможливі, утім можливо поступово змінити погляди колег.

Якщо ви вирішили залишитися, визначіть ваші наміри — ви хочете:

—  щоб колеги не заважали працювати, не нав'язували своїх методів, не втручались у ваші взаємини з дітьми;

—  щоб вас вважали самостійною зрілою особистістю, зважали на вашу думку;

—  щоб професійні погляди і дії ваших колег більше відповідали вашому ідеалу освітньої діяльності.

Відповідно до ваших намірів побудуйте стратегії взаємодії з колегами, що грунтуються на більшій або меншій дистанції з членами колективу.

Не відкидайте колектив як значущий чинник свого життя, працюйте над

зближенням поглядів та переконань і зможете усунути причини конфліктів.

Якщо ви дійшли висновку, що ваші погляди прогресивніші за погляди колег, а

схилити їх на свій бік не вдалося, не здавайтеся. Пригадайте психологічні правила

формування та зміни установок.

Вибудуйте свої соціальні установки, ціннісні орієнтації, інтереси за такими

рівнями:

—  найвищий — загальна спрямованість інтересів на вашу професійну діяльність;

—  вищий — ціннісні орієнтації;

—  середній — безпосередні інтереси;

—  нижчий — ситуативні соціальні установки